Uppdrag (vinjettbild)

NÅGRA UPPDRAG 2002–2010

[ IF: Invändig Färgsättning, UF: Utvändig Färgsättning, Inr: Inredning, M: Mark ]

REGIONHUS I MALMÖ 2002 IF, Inr >

ASSISTERA 2002 Inr >

STRYKER 2003 Inr >

MALACOLEAF 2004 IF, Inr >

THORAXINTENSIVEN / THIVA – UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND 2005 Inr >

TRELLEBORG AB 2007 Inr >

FORDONSDATA 2007 UF, IF, Inr, M >

ISKU Interiör 2007 Inr >

AUGUSTENBORG bostadsområde/MKB 2008 UF >

WORLD TRADE CENTER MALMÖ 2008 IF, Inr >

SEKELSKIFTESHUS/MKB 2008 IF >

STADSBIBLIOTEKET Malmö 2009 Inr >

FÄRGSÄTTNINGSKONCEPT befintliga lägenheter /MKB 2009 IF, Inr >

STYRELSERUM/MKB 2010 IF, Inr >

SOLHÄLLAN äldreboende 2010 Inr >

PARADVÅNING Malmö 2010 IF, Inr >

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD/Malmö Brandkår 2010 Inr >

VILLATRÄDGÅRD Malmö 2011 M >

D U DD U D Arkitektur, Hjortrongatan 50, 234 43 LOMMA / 0705-72 91 47
ulla.dunmar@dud-ark.se