SEKELSKIFTESHUS MALMÖ CITY – MKB

Färgsättning av entré, trapphus och ett 10-tal femrumslägenheter.

sekelskifteshus

D U DD U D Arkitektur, Hjortrongatan 50, 234 43 LOMMA / 0705-72 91 47
ulla.dunmar@dud-ark.se