THORAXINTENSIVEN / THIVA – UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND

Inredningsförslag med möbler och gardiner för den totalrenoverade avdelningen för intensivvård av hjärt- och lungpatienter.

Collage med materialprover och ritningar

D U DD U D Arkitektur, Hjortrongatan 50, 234 43 LOMMA / 0705-72 91 47
ulla.dunmar@dud-ark.se