SOLHÄLLAN äldreboende

Kvarteret Solhällan i Lund/ Linelyckan och Linegården. Äldreboende för 96 personer i renoverade o ombyggda lokaler.
Inredningsförslag; Möbler o gardiner.

Solhällan presentation

D U DD U D Arkitektur, Hjortrongatan 50, 234 43 LOMMA / 0705-72 91 47
ulla.dunmar@dud-ark.se