AUGUSTENBORG bostadsområde – MKB

Inventering o övergripande utvändigt färgsättnings-koncept samt färgsättning och dekor i trapphusen för hela Augustenborg, en välkänd EKO-stadsdel med många studiebesök. Totalt ca 45 hyreshus.

Färgsättningens tanke är att använda de fyra grundfärgerna. Utgångspunkt för den gula o röda färgen är de tegelytor som finns på vissa fasader och bibehålles. De kulörerna kommer igen i balkongfronterna på de ljusa, putsade fasadpartierna.

Motsvarande gröna o blå färger får samma tyngd o mättnad i kulörtonen som de gula o röda.

Presentationskollage

Augustenborg är känt för att värna om miljön.
Jag har därför valt att dra in "den yttre miljön" i trapphusdekoren i form av målade bladskuggor.

  Trappblom
Inventeringskollage

 

 

INVENTERING

Bostadsområdet byggdes inom miljonprogrammet, har ett antal år på nacken och har efter hand renoverats på olika sätt med "spretande" resultat.

Innan områdesplanering kan påbörjas måste därför befintliga miljöer och resurser inventeras och sammanställas.

D U DD U D Arkitektur, Hjortrongatan 50, 234 43 LOMMA / 0705-72 91 47
ulla.dunmar@dud-ark.se