TRELLEBORG AB

Trelleborg AB:s nya koncernledningskontor med en stor konferens-/representationsvåning och däröver liggande kontorsplan.

Interiörbilder

D U DD U D Arkitektur, Hjortrongatan 50, 234 43 LOMMA / 0705-72 91 47
ulla.dunmar@dud-ark.se