VILLATRÄDGÅRD i Malmö

Total trädgårdsplan: Planering av trädäck, stensatta altaner, gångytor, gräs- och planteringsytor.
Bild nere till höger:”Före”.

Exteriörbilder

D U DD U D Arkitektur, Hjortrongatan 50, 234 43 LOMMA / 0705-72 91 47
ulla.dunmar@dud-ark.se