FÄRGSÄTTNINGSKONCEPT – MKB

Färgsättningskoncept för MKBs befintliga lägenhetsbestånd, ca 22 000 lägenheter, huvudsaklingen ur miljonprogrammet.
Förslag på ett begränsat urval väggfärger kombinerbara med fondväggar, tapeter och golv.

Kakel- och klinkeralternativ samt inredning i badrum, kökskoncept innehållande luckor, handtag, bänkskivor, väggfärg, golvmaterial och kakel.

Koncepten presenterades som kataloger och i showrooms i de olika bostadsområdena.
Vissa områden även förslag på trapphusmålning med individuell trappfärgsättning, dvs olika för olika områden.

MKB färgsättning showroom

D U DD U D Arkitektur, Hjortrongatan 50, 234 43 LOMMA / 0705-72 91 47
ulla.dunmar@dud-ark.se