STADSBIBLIOTEKET I MALMÖ

Förslag på möbleringsplaner för de administrativa/ej publika delarna i två plan av Malmö Stadsbibliotek, komplettering av befintliga möbler samt dekorativa akustiklösningar.
Möbleringsplan o möbelförslag till Malmörummet i den gamla delen av Biblioteket – det så kallade slottet.

Bilder: Sittgrupp i Malmörummet m textilprover. Mötesrum m infälld ljudabsorbent av ull.

stadsbiblioteket

D U DD U D Arkitektur, Hjortrongatan 50, 234 43 LOMMA / 0705-72 91 47
ulla.dunmar@dud-ark.se