Arbetsgång (vinjettbild)

ARBETSGÅNG, större projekt... -Mindre projekt kan bestå av allt från ett moment och uppåt

Funktionsanalys

– Inledningsmöte – besök på platsen.
– Genomgång av förutsättningar med beställaren/projektgruppen för att specificera verksamhetens funktioner, behov och önskemål.
– Studier av lokalernas förutsättningar.
– Inventering av ev. befintlig inredning.

Planering och möblering av era lokaler

– Upprättande av möbleringsförslag/planritningar; redovisning av funktioner, kommunikation, flöden m.m.
– Genomgång med beställaren av förslag till entré/reception, kapprum, arbetsplatser, pausrum, konferensrum, tysta rum, vilrum, företagspresentation m.m. som kan förekomma.

Färgsättning

– Förslag på färgsättning.
– I förek. fall byggfärgsättning med materialval och färgförslag på golv, väggar, tak, snickerier m.m.
– Därefter färger på inredning som träslag, möbeltyger, gardintyger m.m.

Inredningsförslag

– Ev. köksinredning eller annan fast inredning.
– Möbelförslag, som till största delen består av skandinaviska produkter. Jag arbetar med alla fabrikat av möbler och textilier i off.miljö – även belysning, mattor, växter m.m. och väljer produkter med uppdraget som utgångspunkt.
– Presentation med produktblad och materialprover. Efter överenskommelse kan provmöbler tillhandahållas.

Presentationsmaterial

Sammanställning i collageform med färglagda ritningar, produktbilder och materialprover som en bekräftelse och slutlig presentation av förslaget. Detta material är också mycket lämpligt (och uppskattat) som intern information för berörda parter utanför projektgruppen samt övrig personal.

Upphandlingsunderlag

Upprättande av beskrivning av produkterna; fabrikat, produktnummer, träslag, klädsel… som offertunderlag när förslaget är fastställt samt kontakt med återförsäljare.

D U DD U D Arkitektur, Hjortrongatan 50, 234 43 LOMMA / 0705-72 91 47
ulla.dunmar@dud-ark.se